Kasteel van Veulen (www.veulen.be) English version


Het kasteel van Veulen (château de Fologne) ligt in het Belgische dorp Veulen. Het dorp Veulen heeft een geschiedenis die enigszins afwijkt van de andere dorpen in Limburg. Veulen is bijna 600 jaar een enclave geweest in het Hertogdom Loon en later - toen Loon werd geannexeerd - in het Prinsdom Luik. Veulen behoorde in die periode achtereenvolgens toe aan het Hertogdom Brabant en de (Nederlandse) Verenigde Provinci‘n. Tegenwoordig maakt Veulen tezamen met elf andere dorpen deel uit van de gemeente Heers (klik hier voor meer feiten over het dorp Veulen).

Tijdens de feodale periode werd Veulen bestuurd door de heer of dame van Veulen, die zetelde in het kasteel van Veulen. De meest bekende heer van Veulen is de legendarische Graaf de Mercy d'Argenteau (1727-1794). Hij was Oostenrijks ambassadeur aan het Franse hof van Koning Lodwijk XVI en vertrouweling van Koningin Marie Antoinette. De laatste 4 jaren van zijn leven verbleef hij regelmatig in het kasteel van Veulen (klik hier voor de lijst van kasteelheren vanaf 1350 tot 2000).

Vanaf ongeveer 1745 ziet het kasteel van Veulen eruit zoals nu (klik hier voor afbeeldingen van het kasteel). Daarvoor is de geschiedenis onzeker. Delen van het gebouw dateren van ruim voor die tijd, sommige waarschijnlijk zelfs van de middeleeuwen (klik hier voor meer geschiedenis over het kasteel).

Het kasteel van Veulen werd van 2001 tot 2009 door de toenmalige eigenaar volledig gerestaureerd (klik hier voor meer feiten over de restauratie).   


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets van deze website (www.veulen.be) openbaar worden gemaakt of verspreid door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze.

Laatst gewijzigd op woensdag, 29 maart 2017