Afbeeldingen van het kasteel van Veulen (www.veulen.be)


Foto's van het kasteel: luchtfoto...voorgevel vanaf links...voorgevel vanaf brug...voorgevel vanaf rechts ..binnenkoer...zitkamer...woonkamer...bibliotheek...trap...galerij ..fitnessruimte

Oude tekeningen en foto's van het kasteel: 1805...1815...1891...1934...2001 (luchtfoto)...2001...2002...2003...2006...2007

Hoeve: 1900...1991...2001...2002...2003...2004...2008


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets van deze website (www.veulen.be) openbaar worden gemaakt of verspreid door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze.