Het dorp Veulen (www.veulen.be)


Veulen* is sinds1971 een deelgemeente van Heers (zie ook www.heers.tk) gelegen in het zuiden van de provincie Limburg (België). Het is een landbouw- en woondorp in droog Haspengouw, telt ongeveer 435 inwoners en is 381 ha groot. Droog Haspengouw was in het verleden de meest bevolkte en rijkste streek van de provincie Limburg, dankzij vruchtbare gronden.

Vanaf 1031 maakte de heerlijkheid Veulen deel uit van het graafschap Loon met als zetel Borgloon. Vanaf 1219 werd Veulen om politieke redenen in leen gegeven aan de hertog van Brabant en was sedert die tijd een enclave in het graafschap van Loon (Loon werd vanaf 1366 ingelijfd bij het prinsbisdom Luik). Bij de vredesverdragen van Westfalen (1648) en Nijmegen (1678) werd Veulen aan de Staten-generaal van de Verenigde Provinciën toebedeeld. De hertog van Brabant bleef echter het recht over Veulen opeisen, zodat de inwoners van Veulen zowel aan de Staten-generaal als aan de hertog van Brabant belasting moesten betalen. Hieraan kwam een einde toen bij verdrag van Fontainebleau (1785) de hertog van Brabant definitief afstand deed van zijn rechten op Veulen. In 1794 -1795 werd Veulen in het nieuwe departement Nedermaas bij de Franse Republiek ingelijfd. Van 1815 -1830 maakte het deel uit van de Nederlanden en daarna van het onafhankelijke België.

(A. DEWELF e.a., Veulen, Haspengouws kasteeldorp, 1991, 6-12; Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen; een inventaris van het cultuurbezit in België; Arrondissement Tongeren - Kanton Borgloon (14n4), 1999, 341; Bart VAN LOON en André© IMPENS, Historische nota, 2001, 3-4).


*De Franse benaming voor Veulen is Fologne en de Latijnse benaming is sinds 1099 Follonia. Oude gebruikte benamingen in archieven zijn: Voelne (1206), (de) Voelen (1436) en Voellen (1440).
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming (e-mail) mag niets van deze website (www.veulen.be) openbaar worden gemaakt of verspreid door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze.