Over de geschiedenis van het kasteel van Veulen (www.veulen.be)


Over de oudste geschiedenis van het kasteel van Veulen is maar weinig bekend. De laatste eeuwen is het kasteel steeds aan de mode van de tijd aangepast. Hierdoor is het moeilijk om aan de hand van stijlkenmerken conclusies te trekken.

Ook de recente restauratie geeft daar onvoldoende antwoord op. Wel werd onder meer geconstateerd dat de torens veel later tegen het hoofdgebouw zijn gezet. De hoofdpoort (datum wapenschild boven poort: 1747) was er vroeger ook niet. Halverwege in het hoofdgebouw is loodrecht op de voorgevel een buitenmuur gevonden. Het wapenschild in de linkertoren met als datum 1669, is er naderhand ingezet en blijkt afkomstig te zijn van de watermolen van Broekom. De dakconstructie van het hoofdgebouw dateert van ongeveer de vijftiende eeuw terwijl andere constructies zelfs ouder zijn.

Archieven zouden meer uitsluitsel moeten geven. Veel archiefmateriaal is nog niet onderzocht en bevindt zich bovendien op verschillende plaatsen in Europa.

Waarschijnlijk bestond het kasteel van Veulen in de middeleeuwen uit enkele versterkte gebouwen rond een binnenplein. Een deel van de rechtervleugel en een deel van het voorste gedeelte stammen vermoedelijk nog uit die tijd. Een belangrijke verbouwingsfase dateert uit het einde van de 15e of 16e eeuw. Het voorste gedeelte werd omgevormd tot herenverblijf. Het kasteel kreeg zijn huidige vorm zonder de torens en de asymmetrisch geplaatste poort. Deze kwamen er pas in de 18e eeuw. In deze tijd werden ook de meeste kruisvensters vervangen door grotere ramen en de binneninrichting ingrijpend veranderd. Daarbij werden om de balken aan het zicht te onttrekken, het plafond en de vloeren van het middengedeelte verlaagd (jaar fabricage behang: 1789). In 1880 werden de kamers op het gelijkvloers weer aangepast aan de toenmalige mode en voorzien van neoclassicistische interieurs. In 1910 werd op de binnenplaats een galerij tegen de achterzijde aangebouwd (zie Bart VAN LOON en André IMPENS, Historische nota, 2001, 5-6).

Vanaf 1960 zijn het kasteel en het park een beschermd monument.


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets van deze website (www.veulen.be) openbaar worden gemaakt of verspreid door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze.