Restauratie van het kasteel van Veulen (www.veulen.be)


Begin 2001 werd het gehele gebouw in kaart gebracht. Het was duidelijk dat het geheel intensief moest worden gerestaureerd. Zo waren de daken en een deel van het interieur door jarenlange lekkages er slecht aan toe. De daken waren bekleed met kunstleien waaraan diverse reparaties in andere materialen waren verricht. De gevels bleken in het verleden wit en daarna rood (± 1910) geverfd. Het verfwerk en het voegwerk waren door de inwerking van vocht slecht. Structureel was het gebouw echter in een redelijke staat. Alleen de linkertoren en het linkerdeel, waaronder oude hoeve en oude bakkerij, waren zeer slecht. Een deel was zelfs ingestort.

Op de binnenkoer stonden haaks op elkaar twee lelijke gebouwen die respectievelijk dienden als keuken en wasplaats. Een losstaande bierbrouwerij die voor de oude bakkerij stond, was in een slechte staat. Na overleg met de inspecteur van de afdeling Monumenten en Landschappen van het Vlaamse Gewest werd besloten om deze gebouwen af te breken.

De aannemer begon in mei 2001 met het schoonmaken van de schuren en oude stallen. Eind december 2001 werd met de restauratie van de daken en de gevels aangevangen. Voorzover mogelijk zijn de oude materialen hergebruikt. De ingestorte delen zijn opnieuw opgetrokken. De gevels zijn gereinigd met water onder hoge druk. Slechte bakstenen zijn vervangen door oude gelijksoortige stenen. Alle voegen aan de buitenzijde en op de binnenkoer zijn uitgeslepen en opnieuw gevoegd met mortel van dezelfde samenstelling als vroeger werd gebruikt. De muren werden tegen optrekkend vocht en waterafstotend behandeld. Bij de ramen, deuren, poorten en daken is het verrotte hout vervangen door nieuw hout. Alle zolders zijn behandeld tegen zwammen en houtworm. De leien zijn vervangen door natuurleien en de goten, regenpijpen en dakbedekking op de galerij zijn van koper gemaakt. Deze werkzaamheden zijn inmiddels voltooid. De brug en de toegangshekken zijn eveneens gerestaureerd. De binnenkoer kreeg opnieuw kasseien, met in het midden een kleine tuin.

Het interieur van het hoofdgebouw en de bijgebouwen zijn gerestaureerd. Ook hier zijn zoveel mogelijk de oorspronkelijke materialen behouden. Op enkele plaatsen moesten echter delen van de vloeren en lambrisering worden vernieuwd. Het arabeske behang in een van de oude salons werd gerestaureerd. In de galerij is een nieuwe vloer van oude leisteentegels gelegd. In de grote schuur werden slechte stenen vervangen, alles uitgeslepen en opnieuw gevoegd. De vloeren werden met oude materialen vernieuwd.

In het voorjaar 2009 is de restauratie gereedgekomen.


Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming mag niets van deze website (www.veulen.be) openbaar worden gemaakt of verspreid door middel van druk, fotokopie, microfilm of op andere wijze.